Ceratec
Groep Ceratec

13 juni 2023

Viering 5 jaar samenwerking met Siemens Industry Academy

4 mei 2023: Samen versnellen we de versnelling (SIA)

13 juni 2023

Viering 5 jaar samenwerking met Siemens Industry Academy

4 mei 2023: Samen versnellen we de versnelling (SIA)

Digitalisering heeft een enorme impact op de bedrijfswereld. Daarom ging Siemens in 2019 een structurele samenwerking aan om ingenieursopleidingen en het werkveld dichter bij elkaar te brengen.

De Siemens Industry Academy (SIA) laat ingenieursstudenten kennismaken met automatisering en digitalisering van de industrie in de praktijk, via stages, masterproeven of bedrijfsbezoeken.

Vanuit onze passie voor techniek en innovatie, steunen wij graag dergelijke initiatieven. Zo bouwt Ceratec mee aan het technisch talent van morgen! We zijn dan ook al van in het begin trotse partner van SIA.

Tijdens de viering van hun 5-jarig bestaan werd ook stil gestaan bij de War for Talent en de uitdagingen rond het vormen van ingenieurs.

Enkele take-aways:

  • Jong geleerd is oud gedaan
    Hoe vroeger we jongeren prikkelen voor het STEM-onderwijs, hoe beter. Vandaag zetten we vooral in op de derde graad van het secundair onderwijs – bv. door workshops voor leerkrachten in het secundair onderwijs te organiseren, zodat ze leerlingen kunnen onderwijzen over de laatste nieuwe technologieën – maar eigenlijk moeten we al veel vroeger actie ondernemen.
  • Levenslang leren is van cruciaal belang
    Ingenieurs zijn probleemoplossers. Levenslang leren is essentieel om mee te zijn met de oplossingen.
  • De ingenieur van morgen is meer dan een krak in techniek. Communicatie is een essentieel onderdeel van een goed draaiende organisatie. Ook technische profielen als ingenieurs zijn hybride teamspelers, en moeten beschikken over de nodige soft skills.

Samen blijven we verder ijveren voor meer instroom en betere uitstroom van (technisch) talent!

Zelf interesse in een stage binnen Ceratec, werkplekleren of een schoolbezoek? Je vindt er alles over op onze jobsite
Meer info over Siemens Industry Academy: https://www.siemens.com/be/nl/products/services/industriele-services/onderwijs/industry-academy.html