Ceratec
Groep Ceratec

Vastleggen van concept

De medewerkers van ons studiebureau werken een voorstel uit. Dit bespreken we samen met de klant en sturen bij waar nodig. In deze fase leggen we ook leveringstermijnen en andere afspraken vast.